Zradca pravoslávnej cirkvi Teofilos III. navštívil „pápeža“ Bergoglia, ako uvádza vo svojej správe konferencia biskupov Slovenska z 24,10.2017 (článok -viď nižšie).

O čo tu detailne ide možno pochopiť ak si pozrieme video:

https://youtu.be/DPx548O8nuU

Jeruzalemský gréckopravoslávny patriarcha Teofilos III. u pápeža

Vatikán 24. októbra 2017 (TKKBS/RV/HSP/Foto: tkkbs)

teofilos-III_-grecky-pravoslavny-patriarcha

Grécky pravoslávny patriarcha Teofilos III.

Svätý Otec František dnes prijal na osobitnej audiencii jeruzalemského gréckopravoslávneho patriarchu Teofila III., ktorý včera pricestoval na štvordňovú návštevu Vatikánu. Pri stretnutí pápež František vyzdvihol konkrétne prejavy ekumenickej spolupráce v Jeruzaleme a vyjadril túžbu po jej ďalšom zintenzívnení. Opakovane hovoril o naliehavosti záchrany kresťanov rôznych cirkví, aby neboli nútení utekať z Blízkeho východu

Išlo v poradí o tretie stretnutie oboch predstaviteľov. Dve predchádzajúce sa konali v máji 2014 v Jeruzaleme a o mesiac neskôr vo Vatikánskych záhradách na pozvanie pápeža pri príležitosti Modlitby za pokoj.

Pri dnešnom stretnutí pápež František v príhovore adresovanom Teofilovi III. pripomenul ich spoločnú modlitbu v Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme, na ktorej sa zúčastnil aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Svätý Otec sa poďakoval za osobnú angažovanosť patriarchu Teofila pri nedávno dokončenej obnove Božieho hrobu, na ktorej sa podieľali aj Arménsky patriarchát v Jeruzaleme a Kustódia Svätej zeme. Rekonštrukcia podľa pápežových slov umožnila, „aby aj v budúcnosti mohlo zaznievať svedectvo plynúce z prázdneho hrobu: «Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili» (Mk 16,6)“.

Svätý Otec v príhovore vyjadril „svoju blízkosť všetkým, ktorí trpia v dôsledku konfliktov, čo už desiatky rokov trápia Svätú zem“. „Nejasnosť situácie a neporozumenie medzi stranami naďalej spôsobujú neistotu, obmedzovanie základných práv a odchádzanie mnohých z ich územia,“ pokračoval pápež František. Pripomenul nutnosť „odmietnuť akýkoľvek typ násilia, každú formu diskriminácie a každý prejav netolerancie voči židom, kresťanom či moslimom a ich kultovým miestam. Sväté mesto, ktorého ‚status quo‘  je potrebné brániť a zachovať, by malo byť miestom, kde všetci môžu v pokoji spolunažívať.“

K ťažkej situácii členov rôznych kresťanských komunít vo Svätej zemi vyslovil pápež František toto prianie: „Kiež sú vždy uznávaní za dôležitú súčasť spoločnosti a aby sa ako plnoprávni občania a veriaci neúnavne podieľali svojím príspevkom na budovaní spoločného dobra a pokoja, usilujúc sa byť tvorcami zmierenia a zjednotenia.“

Pápež vyjadril svoje presvedčenie, že kresťania lepšie naplnia svoju úlohu, ak sa to bude diať vo vzájomnej spolupráci medzi rôznymi kresťanskými cirkvami. Medzi hlavné úlohy uviedol spoluprácu pri podpore rodín a mladých kresťanov, aby sa nedostávali do situácií, že budú nútení opustiť rodnú zem.  Vyzdvihol aj význam ekumenického hnutia a vzájomnej spolupráce „aj napriek zraneniam z minulosti, ktoré naďalej zanechávajú stopy v pamäti mnohých.“

„Nie je možné zmeniť históriu, ale, bez zabudnutia na veľký nedostatok lásky počas storočí, obráťme spoločne zrak do budúcnosti plnej zmierenia a bratského spoločenstva a pracujme na ňom tak, ako si to praje Pán.“Svätý Otec vyzdvihol aj prínos prebiehajúceho teologického dialógu medzi katolíkmi a pravoslávnymi, ktorý je zdrojom nádeje. Na záver svojho príhovoru k gréckopravoslávneho patriarchovi Teofilovi III. pápež František pozdravil všetkých kresťanov i veriacich iných náboženstiev vo Svätej zemi:

„Chcem ubezpečiť o svojej blízkosti bratov kresťanov vo Svätej zemi a vyjadriť moju žičlivosť priateľom iných veľkých náboženstiev prítomných v oblasti, dúfajúc a modliac sa za skorý príchod stabilného a dlhodobého mieru pre všetkých.“

Delegácia Grécko-pravoslávneho patriarchátu z Jeruzalema mala vo svojom programe vo Vatikáne aj stretnutia so štátnym sekretárom kard. Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Mons. Gallagherom, s predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kard. Kochom a predsedom Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg kard. Tauranom. Patriarchu Teofila III. sprevádza pri návšteve Ríma arcidiakon Markos, vedúci sekretariátu patriarchátu s dvoma spolupracovníkmi.

 

Zrada Ježiša Krista vatikánskou ekumenickou „cirkvou“