Dokumentárny film hovorí o tom, ako je (nielen) Hollywood v moci Satana, ktorý ním vládne.

Treba si dobre všimnúť stále sa opakujúce gestá prstov či zakryté pravé oko.

 

Zmluvy s diablom