Tridentský koncil bol odpoveďou najvyššieho učiteľského úradu cirkvi na protestantskú reformáciu

330px-Missa_tridentina_002[1]

V tomto roku bude 500. výročie reformátskej revolúcie Luthera. Bergoglio a vatikánska cirkev sa pripravuje na veľké oslavy víťazstva zjednotenia vatikánskej cirkvi s luteránmi. Vyvrcholením má byť udalosť predpovedaná v Garabandale, ktorá sa má uskutočniť na Zelený Štvrtok, teda v deň, keď si Cirkev pripomína ustanovenie Najsvätejšej sviatosti oltárnej nášho Pána Ježiša Krista. Touto udalosťou bude post synodálna EXHORTÁCIA, ktorú Bergoglio už podpísal, ale je zatiaľ udržovaná v tajnosti. Viď článok: http://www.karmel2017.sk/papez-ktory-sa-chce-stat-bohom/

Symbolom historického boja s protestantizmom je práve Tridentský koncil, ktorý ustanovil Tridentskú svätú Omšu VŠETKÝCH ČASOV – AŽ NA VEKY!

Najprv k tomu následný komentár: Tridentská omša – komentár

Viď filmový strih z tridentskej omše v Marianke z roku 2016:

https://youtu.be/iU0m1w0cPKk