Po porážke a rozpade kristokratického Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne vzniká  28.10.1918 Československá demokratická republika na čele s jej prvým prezidentom Tomášok G. Masarykom.

Ako akt triumfu demokracie a jeho víťazstva nad katolíckou Cirkvou Ježiša Krista bol v nedeľu 3.11.1918 v Prahe na Staromestskom námestí strhnutý mariánsky stĺp Panny Márie – Immaculaty. Pripomeňme si dnes túto tragédiu, ktorá sa odohrala pred 99 rokmi.

A 19.12.1918 bol po odstránení trosiek na námestí odpoludnia slávnostne privítaný prezident T. G. Masaryk!

Viď: svrzeni-sloupu-neposkvrnene-panny-marie-immaculaty

a tiež reakciu luterásko-reformátskej cirkvi: mariansky-sloup-a-reformati-2

História Marianského stĺpu v Prahe – krátky film: https://youtu.be/rSJeS6Jg1FA

O tom, kto je Masaryk viď aj: masaryk-studie-vyvolencovy-legendy

Kniha historických súvislostí o vzniku Československa: golem-metla-cechu