Tridentský koncil bol odpoveďou najvyššieho učiteľského úradu cirkvi na protestantskú reformáciu

330px-Missa_tridentina_002[1]

V tomto roku bude 500. výročie reformátskej revolúcie Luthera. Bergoglio a vatikánska cirkev sa pripravuje na veľké oslavy víťazstva zjednotenia vatikánskej cirkvi s luteránmi. Vyvrcholením má byť udalosť predpovedaná v Garabandale, ktorá sa má uskutočniť na Zelený Štvrtok, teda v deň, keď si Cirkev pripomína ustanovenie Najsvätejšej sviatosti oltárnej nášho Pána Ježiša Krista. Touto udalosťou bude post synodálna EXHORTÁCIA, ktorú Bergoglio už podpísal, ale je zatiaľ udržovaná v tajnosti. Viď článok: http://www.karmel2017.sk/papez-ktory-sa-chce-stat-bohom/

Symbolom historického boja s protestantizmom je práve Tridentský koncil, ktorý ustanovil Tridentskú svätú Omšu VŠETKÝCH ČASOV – AŽ NA VEKY!


Antiliturgická hereze protestantské sekty

CREDO TRIDENTSKÉHO KONCILU

Dvě „formy“ jednoho ritu a putování k syntéze

Je nová mše legitimní

Legitimita nového mešního řádu

Liturgická kontrarevoluce

Navštěvování nové mše

Nová mše a papež

Novus Ordo mše a Boží zákon

Novus Ordo mše zničila identitu Církve

O navštěvování nové mše

O významu gregoriánského chorálu

P. Pio a mše svatá jako kalvárská Oběť

Podstata eucharistické oběti

Právní statut tridentské mše

Proč tradiční latinskou mši

Protimodernistická přísaha

Quo Primum – Bulla sv. Pia V.

Sebevražda skrze změnu víry v liturgii

Šest znaků Novus Ordo mše

Střed celého náboženského života

Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Tridentské vyznání víry

Tridentský koncil – Dekret o ospravedlnění (1547)

Vývoj eucharistické oběti