Kto je Bergoglio? Všade na posvätných miestach je zrážaný k zemi, Bazilika Narodenia v Betlehéme po jeho návšteve horí, vopred oznamuje svoju abdikáciu a keď napokon odstúpi budú tu vzápätí defakto dvaja emeritní „pápeži“.

V Apokalypse svätého Jána (XIII. 11 – 18) sa o tom, ktorý po ňom príde hovorí : Šelma, ktorá bola a nie je – ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby.

Zemská šelma – 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 v tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.


(Dva rohy podobné Baránkovým – to je biskupská mytra. Poslednú pápežskú korunu daroval na znak pokory „pápež“ Pavol VI. slobodomurárskej OSN).

Z toho jednoznačne vyplýva, že ďalší „pápež“ bude ANTIKRIST a začína APOKALYPSA!


Zrada Cirkvi Ježiša Krista už podpísanou exhortáciou ktorá sa uskutoční roku 2017.

Videá na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=okz7Ay0rR1g

https://www.youtube.com/watch?v=a8l0_AeNFJw

https://www.youtube.com/watch?v=166DnOPS7NY

Požiar v  Bazilike Narodenia Pána: poziar-v-bazilike-narodenia-po-odchode-bergoglia

Guadaloupe 2016 – Bergoglio dostal úder od Panny Márie: https://youtu.be/HfKnLMKbCJM

Bergoglio po údere od Bohorodičky: bergoglio-pred-obrazom-guadalupskej-panny

Bergoglio padá pred Kristom v Polsku: https://youtu.be/RWTiaoQCcSI

Bergoglio a výročia v roku 2017: bergoglio-a-vyrocia-v-roku-2017

Bergoglio – neverí v katolíckeho Boha: bergoglio-neverim-v-katolickeho-boha

bergoglio-katolicky-boh-neexistujeBergoglio: „Katolícky Boh neexistuje“

Bergoglio odstúpi v roku 2017: bergoglio-odstupi-20-11-2017

Bergoglio o svojej smrti a abdikácii: bergoglio-o-svojej-smrti-a-konci-pontifikatu

Bergoglio a rok 2017: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/2170.htm