Viď aj článok: http://www.protiprud.sk/duchovny-svet/2177.htm

Triumfální vstup hereziarchy

V roce 2017 tomu bude 500 let od propuknutí protestantského schizmatu (který znamená konec duchovní jednoty Evropy), a 100 let od fatimského zjevení, největší prorocké události v dějinách církve.

Luther stojí u vzniku onoho subjektivismu, ze kterého, jak říká Jacques Maritaine, se zrodily filozofie a ideologie, které jsme trpce zakusili v moderní době.

Naopak zjevení ve Fatimě – kde Maria předpověděla bolševickou revoluci, komunistické pronásledování a druhou světovou válku – obrátily pohled na apokalyptické důsledky oněch ideologií proti Bohu.

Je zde tedy tajemný antagonismus mezi dvěma událostmi. V těchto dnech si připomínáme jejich základní data: 31. října den Luthera – a 13. října den Mariin.

31. října 1517 zveřejnil Luther v Wittembergu svých 95 tézí a 13. října 1917 před zraky 70 tisíc osob dala Maria slavné znamení slunečním Zázrakem, který předpověděla třem pasáčkům v předchozích měsících, znamení, které portugalský tisk požadoval.