http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3162-zednari-si-notuji-s-eu-jeste-vice-imigrantu-do-evropy-spolecne-prohlaseni-lozi-pohrbeni-nasi-identity-je-prioritou-novodobe-kredo-bratru-se-zasterou-imigrace-nade-vse.htm

Ivan Poledník komentuje nikterak překvapivé oficiální stanovisko svobodných zednářů k aktuální problematice ilegální imigrace do Evropy

O roli svobodných zednářů v převážně neblahém vývoji evropských dějin posledních staletí, stejně jako o jejich ideových základech, symbolice a dalších souvislostech toho byly napsány stohy – i na stránkách Protiproudu toho nebylo úplně málo. Celý fenomén je stále zahalen do mnoha nejasností, ti, kdo celou věc zkoumají a pokoušejí se o ní objektivně informovat, bývají zpravidla vysmíváni jako šílenci a spiklenečtí teoretici.

To, jak všichni dobře víme, je pro jejich znevěrohodnění daleko účinnější, než přímé umlčování či férová diskuse. Historický vliv na odkřesťanštění společnosti a lví podíl na jejím úpadku, stejně jako na rozvrácení a vnitřní i vnější diskreditaci především katolické církve a zakořenění předsudků vůči ní, má zednářstvo však zcela zásadní.

Lze jen těžko říci, jaký reálný vliv mají současní svobodní zednáři sami o sobě na politiku a společenský vývoj. A není to ani tak podstatné. Onen průsečík zájmů, v němž se zpravidla pod pláštíkem humanismu páchá zlo, může mít různou kamufláž či vnější podobu, kořeny však vždy stejné. A právě svobodní zednáři, ať je jejich role či prolnutí s množstvím dalších vlivových uskupení jakékoli (zajisté však nikterak zanedbatelné), jsou společností symbolického až archetypálního charakteru, etalonem boje proti přirozenému společenskému řádu.

Motivem dnešních „moderních“ řadových svobodných zednářů pro jejich členství v lóži může být ledasco. Od pofidérní společenské prestiže, kariérních důvodů, či touze po pocitu vlastní výjimečnosti, přes vnitřní touhu pomáhat v rovině charitativní až po skutečnou kvazináboženskou víru v takzvaného velkého architekta. S takovými jedinci se lze běžně setkat a nechat se jimi vysmát za údajné přeceňování vlivu jejich organizace, o němž sami buďto ani netuší, případně má jejich lóže v celém spletenci jen zanedbatelný vliv. Společný jmenovatel a ústřední odkaz jejich organizace je však stále jeden.

A proto také o nikterak překvapivém jednohlasném postoji svobodných zednářů k imigrační krizi, vyjádřeném na podzim 2015, napsaly na základě informací z listu Corrispondenza Romana mnohé portály, například CFN:

Jednota lóží

K imigraci si takřka každý v poslední době řekl to své. Rozdíl je však v tom, že někteří to mohou ventilovat ve velkém stylu v masmédiích, druzí pak jen v omezeném dosahu formálně zatím neomezeného internetu.

O slovo se přihlásili i svobodní zednáři. 28 zednářských lóží podepsalo oficiální prohlášení, čímž skrze svoji nevídanou otevřenost vrhají nové světlo na téma, které nyní drtí a ochromuje Evropu: fenomén nekontrolované imigrace. Jev, který vyhloubil nebývalou propast mezi elitami a lidem.

Mezi signatáři jsou lóže Grand Orient Francie, Velká lóže z Rakouska, Grand Orient Švýcarska, Velká lóže Francie, Grand Orient Belgie, Velká lóže v Belgii, Grand Orient Chorvatska, Grand Orient Irska, Velká lóže Itálie, Grand Orient Lucemburska, Grand Orient Polska, Grand Orient Portugalska, Grand Orient Řecka, Ženská velká lóže Turecka a mnohé další.

Nenutí evropské vlády současné imigranty pouze přijímat, nýbrž v budoucnosti jich přivést ještě více. Zednáři tím dokazují mezi sebou impozantní míru shody v pohledech na věc – od Turecka po Portugalsko, od Itálie po Irsko a Polsko. Tím dokládají faktické sblížení s oficiální strategií Evropské unie a většinou politických reprezentací jejích členských států. Je zde vyjádřená shoda záměrů mezi zednářstvím a politickými činiteli, jaká je pouze zřídkakdy takto veřejně potvrzena.

Cíl je jasný

Pouze náhoda? O tom lze se zaručeným úspěchem pochybovat. Tato dohoda má cíl „pohřbení prvků, které jsou lidem společné – jako vlast, identita a národ“, jak věc komentuje list Corrispondenza Romana.

Vysvětlení lóží bylo zveřejněno přes Médias-Presse ve Francii. Oficiální dokument lóží otevřeně volá po nespoutané imigraci a překonání „národního egoismu“ blíže nedefinovanými „všeobecnými záměry“ které by vyžadovaly „inovativní vítací politiku“. Lóže nemluví pouze o „vznešených cílech“, ale vyjadřují i varování: Pokud vlády neudrží své hranice v souladu se zednářskými požadavky otevřené, povede to k „rozdělením a konfliktům“ a „oživení nacionalismu“ v Evropě.

Bratři (a sestry) z lóží se při svých požadavcích neopírají o židovsko-křesťanské hodnoty Evropy, veškerý důraz kladou na „dodržování lidských práv“, na nichž spočívá základ „hodnot solidarity a bratrství“ zednářů – a tedy i Evropské Unie. Základy současného uspořádání Evropy sahají k lóžím z doby Francouzské revoluce a její Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, což vyvrcholilo ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN v roce 1948.

Evropské zednářstvo neříká jak má být nakreslen hranatý kruh, pokud bychom se měli držet neustále omílaného tvrzení, že zájmy imigrantů – a jejich stále větší příliv – jsou v souladu se zájmy evropských národů. Zednáři se spokojili s definicí obecného bodu programu, tzv. conditio sine qua non (nevyhnutelná podmínka): „Imigrace nadevše“, píše Corrispondenza Romana.

Slobodomurári a problematika ilegálnej imigracie do Europy