Pred 92 rokmi, 11. decembra 1925, ustanovil pápež Pius XI. encyklikou Quas Primas oslavovať každoročne poslednú nedeľu liturgického roku pred sviatkom Všetkých Svätých ako slávnosť Ježiša Krista – Kráľa. Vatikánska cirkev ale svojvolne presunula túto slávnosť na nedeľu pred prvým adventom! Je ale dobré pripomenúť si tento deň aj dnes. Viď článok:

http://www.karmel2017.sk/nedela-26-11-slavnost-krista-krala/

Slávnosť Ježiša Krista – Kráľa