Vízia blahoslavenej Kataríny Emmerichovej z 27.12.1819.

„Videla som Petrov kostol a strašné množstvo ľudí, ktorí sa zamestnávali jeho búraním; ale videla som aj iných, ktorí ho znovu budovali. Línie prisluhovačov sa tiahli celým svetom ako sieť a ja som sa divila nad spojitosťami. Rozbíjači vytŕhali celé kusy, boli medzi nimi mnohí sektári a odpadlíci. Tí ale, ktorí nosili biele zástery s vreckami s modrými stužkovými obrubami a za opaskom nosili murársku žufanu[1] – tí búrali presne podľa predpi­su a pravidiel. Títo nosili navyše oblečenia na mnohoraký spôsob a boli to …  vznešení ľudia v uniformách, nosiaci hviezdy, ktorí ale sami nepracovali, ale iba s murárskou žufanou označovali na múroch tie miesta, ktoré majú byť vytrhnuté. K môjmu zdeseniu boli medzi nimi aj katolícki kňazi … pápeža som videla obklopeného falošnými priateľmi, ktorí často robili pravý opak toho, čo nariadil … Už bola celá predná časť kostola zbúraná a už len Najsvätejšia sviatosť ešte stála … Vtom som uvidela putovať cez veľké námestie pred kostolom majestátnu ženu, ktorá chytila obidvomi ramenami svoj široký plášť a vzniesla sa v tichosti  do výšky. Zastala si na kupole a nad celým priestorom kostola rozprestrela svoj plášť, ktorý sa trblietal zlatom … A hľa, videla som nového pápeža prichádzať na čele procesie. Bol mladší a prísnejší ako jeho predchodca. Vítali ho s veľkou slávou …. A to má byť dvojnásobná veľká cirkevná slávnosť: všeobecné jubileum a vznik cirkvi. Skôr ako pápež zahájil oslavu, pripravil už predom svojich ľudí, ktorí zo zhromaždených, úplne bez protestu vypudili mnoho vznešených aj menej vzneše­ných duchovných. A videla som, že títo v hneve a s reptaním zhromaždenie opustili. A tento pápež si vzal úplne iných ľudí do služby, duchovných a tiež svetských.

A potom začaly veľké oslavy v kostole sv. Petra.

Podľa Joh. M. Höcht: Träger der Wundmale Christi. 2.Bd. Wiesbaden, Credo-Verlag, 1952. Ss. 132-133

[1] Popis slobodomurárskej uniformy pri „práci“ v lóži. Detailný popis viď: E. Lennhoff, O. Posner, „Medzinárodný slobodomurársky lexikón“, Amalthea-Verlag / Wien – München, 1932 pod heslom: oblečenie, murárske (nem.: Bekleidung, Maurerische; fran.: décor maçonniques; angl.: Masonic clothing), strana 146-154. Heslo: zástera, murárska – str 1422-1424; Heslo: žufana, murárska – (nem.: Kelle, fran.: Truelle, angl.: Trowel), strana 828-830.

Proroctvo Emmerichovej