„Pápež“ kritizuje v Otčenáši: “Neuveď nás do pokušenia”

AppleMark

V interview talianskej televízie TV2000 v stredu povedal: „To nie je dobrý preklad. Nie je to Boh, ktorý človeka uvrhuje do pokušenia, aby videl, ako padá. Otec také niečo nerobí, otec okamžite pomáha vstať. Kto ťa uvrhuje do pokušenia, je satan.“

František poukázal na rozhodnutie francúzskych biskupov zmeniť oficiálny preklad Otčenáša. Na katolíckych bohoslužbách vo Francúzsku znie táto prosba od Prvej adventnej nedele: „nedaj nám upadnúť do pokušenia.“ Pápež sa vyjadril v seriáli, kde komentuje modlitbu Otčenáša.

V súvislosti s francúzskou iniciatívou žiadali aj teológovia v nemeckej oblasti toto prispôsobenie prosby.

Regensburský biskup a profesor dogmatiky Rudolf Voderholzer naproti tomu minulý týždeň varoval pred „sfalšovaním Ježišových slov“.

Prevzaté z hlavnespravy.sk

„Pápež“ falšuje modlitbu Otčenáš