V katedrále sv. archanjela Michala a sv. Guduli v Bruseli pod vedením kardinála Jozefa De Kesela oslavovala vatikánska cirkev aj s protestantmi 500. výročie tragickej Lutherovej revolúcie, pričom boli tieto „oslavy“ rušené hlasnou modlitbou sv. ruženca odvážnymi mladíkmi, na ktorých zavolal kardinál De Kesel políciu.


V sobotu 28. októbra sa v bruselskej katedrále sv. archanjela Michala a sv. Guduli uskutočnila ako ekumenická udalosť spoločná protestansko – katolícka spomienka na 500. výročie revolučného rozštepenia latinského kresťanstva Lutherom.

Práve v tejto katedrále ale v 16. storočí rozbíjali protestanti okná, rozkradli relikvie a rozbili aj schránku s ostatkami sv. Guduli!

Keď sa chcel protestanský pastor Steven Fuit ujať svojho prejavu, začali sa mladí katolíci mocným hlasom modliť svätý ruženec, aby tak dali najavo svoj nesúhlas so zneužitím katedrály. Súčasne sa snažili prehlušiť protestanského kazateľa, ktorý chcel chváliť a ospravedlňovať Luthera.

Nikto z prítomných ale neuznal za potrebné, aby s nimi solidarizoval, alebo ich obhajoval.

Steven Fuit je predsedom spojenej protestanskej cirkvi v Belgii, ktorá vznikla roku 1979 ako cirkevná únia luteránov, kalvinistov, reformovaných a metodistov. V tejto únii (VPKB/EPUB) sú pastorkyne a uznávané sú aj homosexuálne manželstvá.

Modlitbou sv. ruženca proti oslavám Luthera