Málokedy sa podarí zdokumentovať z prednej línie krížovú cestu v bazilike Božieho hrobu tak, ako v marci 2017:

Krížová cesta v bazilike Božieho hrobu