Stojíme pred záverom roku 2017 v ktorom si pripomíname 500. výročie revolúcie Martina Luthera, 300. výročie založenia slobodomurárstva ako aj 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime.

Tragédia Lutherovej revolúcie

Po porážke a rozpade kristokratického Rakúsko-Uhorska po 1. svetovej vojne vzniká  28.10.1918 Československá demokratická republika na čele s jej prvým prezidentom Tomášom G. Masarykom.

 Ako akt triumfu demokracie a jeho víťazstva nad katolíckou Cirkvou Ježiša Krista bol v nedeľu 3.11.1918 v Prahe na Staromestskom námestí strhnutý mariánsky stĺp Panny Márie – Immaculaty. Pripomeňme si dnes túto tragédiu, ktorá sa odohrala pred 99 rokmi.

Viď článok a odkazy: http://www.karmel2017.sk/tragedia-marianskeho-stlpu-v-prahe/

ako aj odkazy na znesvätenie pražského kostola svätého Archanjela Michaela:

http://www.karmel2017.sk/svaty-archanjel-michael/


300 rokov slobodomurárstva

 300-jahre-freimaurer

Na toto téma doporučujeme o. i. publikácie:

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/12/Zrod-Československa-pod-egidou-Židů-28.-říjen-1918-je-největším-ponížením-Čechů-a-Slováků.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/12/GOLEM-metla-Čechů.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/Slobodomurári-dejiny-Bratislavy-1.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/LERICH.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/pachtler2.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/Schwarz-Svetove-zidovstvo.pdf

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/11/SIX-F.M.-Dejiny.pdf


100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime

Aby sme dokázali pochopiť boj Dobra a Zla ktorý tu je od čias Nimroda a stavby Babylonskej veže až dodnes, je potrebné pripomenúť si dejiny posledného tisícročia – keď Osmánska ríša ovládla Europu (viď https://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e), cez 19. storočie, keď bola Osmánska ríša porazená Anglickom a Francúzskom a boli uzatvorené tajné slobodomurárske dohody – Balfourová deklarácia https://cs.wikipedia.org/wiki/Balfourova_deklarace_(1917)

a Sykesova–Picotova dohoda  https://cs.wikipedia.org/wiki/Sykesova%E2%80%93Picotova_dohoda)

Začiatkom 20. storočia bolo vo dvoch fázach Turkami zmasakrovaných 1,5 milióna Arménov.

(viď https://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nsk%C3%A1_genocida).

Keď si pozrieme obrázok Levanty vidíme polmesiac, ktorý poznáme z Apokalypsy ako Armagedon – oblasť poslednej bitvy medzi Dobrom a Zlom – pád Babylonu (viď Zjavenie svätého Jána kap. XVIII. – XIX.)

Levanta

A dnes môžeme dennodenne sledovať, ako v celej oblasti Levanta zúri krutá vojna!

(O Levante viď https://cs.wikipedia.org/wiki/Levanta).


Panna Mária sa zjavuje vo Fatime počas 1. svetovej vojny a volá po modlitbe a pokání, a varuje pred strašným trestom Božím, pokiaľ nebudú splnené jej žiadosti – zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu a neuskutoční sa to, čo sestra Lucia odovzdala Rímu ako 3. tajomstvo. Dnes vieme, že toto jej posolstvo, ktoré malo byť zverejnené do roku 1960 bolo varovaním pred zradným II. vatikánskym koncilom.

Dňa 13. mája 1938 biskupi Portugalska splnili svoj sľub a zasvätili národ Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Kardinál Cerejeira verejne priznal, že Panna Mária ušetrila Portugalsko pred pohromou vojny a komunizmu.

„Odkedy sa naša Pani fatimská v roku 1917 zjavila […] zostúpilo na Portugalsko zvláštne požehnanie od Boha. […] Zvlášť, keď spätne vyhodnocujeme dva roky od nášho sľubu, nemôžeme neuznať, že neviditeľná ruka Božia ochránila Portugalsko a ušetrila ho od pohromy vojny a malomocenstva ateistického komunizmu.“

A 6. februára 1939, sedem mesiacov pred vyhlásením vojny, napísala sestra Lucia svojmu biskupovi Msgr. da Silvovi: „Tejto strašnej vojne sa Portugalsko vyhne vďaka zasväteniu národa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonali biskupi.“

Portugalsko sa skutočne hrôzam vojny vyhlo. 2. decembra 1940 napísala sestra Lucia pápežovi Piusovi XII.:

Najsvätejší Otče, náš Pán sľubuje v tejto vojne zvláštnu ochranu našej krajine, pretože portugalskí biskupi zasvätili národ Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, a to je dôkaz milosti, z ktorej by sa mohli tešiť aj ostatné národy, keby sa jej srdcu zasvätili.“

Keď biskupi zasvätili Portugalsko jej Nepoškvrnenému srdcu, nastal trojaký zázrak:

Došlo k nádhernej katolíckej obrode, veľkému obrodeniu katolíckeho života.

Došlo k zázraku politickej a sociálnej reformy.

Nastal zázrak mieru – Portugalsko bolo ušetrené od komunistického teroru a občianskej vojny, ktorá zúrila v susednom Španielsku. Portugalsko bolo navyše ochránené pred pustošením druhej svetovej vojny.

Tento trojaký zázrak, ktorý naša Pani uskutočnila v Portugalsku v celonárodnom meradle je niečo, čo by chcela vykonať celosvetovo, dokonca ešte veľkolepejším spôsobom. Ale to sa nestane, kým pápež v jednote so všetkými biskupmi sveta nezasvätí Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ako o to žiadala.

Viď http://www.karmel2017.sk/vatikan-bojuje-proti-fatime/

http://www.karmel2017.sk/wp-content/uploads/2016/10/Lucie-vypráví-o-Fatimě.pdf

a dokument Dve sestry Lucie

 

Končí rok 2017 – rok troch významných výročí