Koľkí pápeži existujú?

2. mája 2017

Zwei-drei-Päpste

Pápež František, koptsko-orthodoxný patriarcha Alexandrie Tawadros, a Bartholomeus, grécko-orthodoxný patriarcha z Konstantinopelu.

(Rím) Existuje jeden pápež? Alebo azda dvaja? Alebo snáď dokonca traja? Podľa dôverného spolupracovníka „pápeža“ Bergoglia sú minimálne traja: je to Bergoglio, ďalej emeritujúci Benedikt XVI. a koptský „pápež“ Tawadros. Je možné, že ich je ešte viacej. (To určite, keď si pripomenieme, že existuje aj „Čierny pápež“ – generál Jezuitov! pozn. prekl.)

Páter Antonio Spadaro, redaktor rímskeho jezuitského časopisu La Civiltà Cattolica uverejnil 29. apríla, druhého dňa Bergogliovej návštevy Egypta na Twiteri fotografiu, kde vidno vedľa Bergoglia aj koptsko-orthodoxného patriarchu Tawadrosa spolu s grécko-orthodoxným patriarchom Bartolomeusom.


Pozn. prekl.: Pripomeňme si útok IS na Kvetnú nedeľu v Alexandrii, kde mal byť Tawadros zavraždený a samovrah sa preto odpálil pred kostolom. Viď článok: http://www.karmel2017.sk/krvava-kvetna-nedela-pre-koptskych-ortodoxnych-krestanov/

Ďalej si pripomeňme ako bol grécko-orthodoxným patriarchom Bartolomeusom odstavený Irenej, patriarcha z Jeruzaléma. Viď film: Izolácia Jeruzalemského patriarchu Ireneja: https://youtu.be/DPx548O8nuU

A nakoniec ešte jedna pikantnosť, ktorá vyšla najavo – Benedikt XVI. bol superagentom Wernerom Mausom „prehovorený“ k abdikácii, pretože inak by skončil ako jeho predchodca Ján Pavol I. Viď filmový strih: Superšpión Werner Maus a Benedikt XVI: https://youtu.be/f6jz7X75hPk


 

Fotku Spadaro komentuje:

„Na tento historický obraz, ktorý som videl včera večer budeme spomínať: pápež František, pápež Tawadros a patriarch Bartolomeus spolu!“

Zwei Päpste mit Patriarch

Dvaja pápeži s patriarchom

Koptský patriarcha z Alexandrie je skutočne v koptsko-orthodoxnej cirkvi titulovaný ako pápež. Tento titul si prisvojil prvý koptský patriarcha Dioskoros I., ktorý úradoval v rokoch 444-451. Tento monofysiticky zmýšlajúci Dioskoros nechal na lúpežníckej synode v Efeze roku 449 Flavianusa, arcibiskupa z Konštantinopolu, svojimi prívržencami tak ťažko týrať, že tento na následky zranení zomrel. Arcibiskup Flavianus je uctievaný ako Rímskokatolíckou cirkvou, tak aj grécko-ortodoxnou Cirkvou ako svätý.

Roku 451 bol Dioskoros na podnet pápeža a aj cisára Chalcedonským konzilom zosadený a jeho lúpežnícka synoda vyhlásená za neplatnú.

Na to reagoval Dioskoros rozštepením jeho jurisdikcie v Egypte od Rímskokatolíckej Cirkvi. A preto je rok 451 pre Rím a Konštantinopol rok založenia kopticko-ortodoxnej cirkvi. V tom istom roku si Dioskoros sám demonštratívne pridáva pápežský titul.

V tom čase sedel na Petrovom Stolci jeho 44. nástupca, pápež Lev Veľký.

Alexandrijskú Cirkev založil apoštol a evanjelista Marek roku 44 po Kristovi. Prvých 400 rokov trvala jednota s ostatnou Cirkvou. K tejto Cirkvi patril aj svätý cirkevný otec Atanázius (328-373).

Niet žiadnych pochýb, že si Kopti nárokujú pre svoju hlavu pápežský titul.

Aj keď oslovenie koptského patriarchu  ako „pápeža“ mimo koptskú cirkev je často ako kuriozita používaná v historicko-kultúrnych vzťahoch,  predsa je nezvyklé, aby blízky spolupracovník „pápeža“ Bergoglia poskytoval verejne – a ešte k tomu na Twitteri – teda v osobnom prostredí a nie v oficiálnom diplomatickom priestore – toto označenie.

Spandaro v tom našiel zrejme zaľúbenie, pretože viackrát zopakoval na Twitteri 28. a 29. apríla titulovanie oboch cirkevných zástupcov ako pápežov.

Text: Giuseppe Nardi Bild: Twitter (Screenshot)

Prevzaté z katholisches.info

Preložil a doplnil: Pustovník

 

Koľkí pápeži existujú?