Rím 2. marca 2018 (HSP/kath.net/LSN/jg/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)

AppleMark

„Útoky sa týkajú obety svätej omše a reálnej prítomnosti Ježiša v konsekrovanej Hostii. Satan šíri omyly a napomáha nevhodný spôsob svätého prijímania. Znesvätenie Eucharistie sa deje v prvom rade nehodným prijímaním. Tým sa nemyslí iba vedomé rúhavé prijímanie, ale aj prijímanie Eucharistie osobami, ktoré nie sú v stave posväcujúcej milosti, ktoré nemajú katolícku vieru, teda pri istých formách tzv. ´intercommunione´.“

„Ježiš netrpí iba sprofanovaním Eucharistie, ale aj vtedy, keď v dušiach nemôže účinne pôsobiť. To sa stáva, ak sa stráca viera v jeho reálnu prítomnosť. Mnohí teológovia dnes reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii zosmiešňujú, alebo sa o nej vyjadrujú pohŕdavo, hoci dokumenty učiteľského úradu sú toho plné.“

Tu spomína kardinál Sarah aj prijímanie na ruku:

„Jednou cestou ako stratiť jedinečnosť a svätosť Eucharistie je prijímať ju ako normálne jedlo. Liturgia pozostáva z mnohých malých obradov a gest, ktoré vyjadrujú lásku, úctu a klaňanie sa Bohu. Preto je potrebné prijímať Eucharistiu spôsobom, ako sa to v dlhej živej tradícii Cirkvi už vždy robilo, a síce po kľačiačky a do úst. Veľkosť a dôstojnosť človeka sa tým vyjadrujú rovnako ako jeho láska k jeho Stvoriteľovi, keď kľačí pred Bohom.“ 

 Prevzaté z hlavnespravy.sk

 

Kardinál Sarah varuje pred útokmi diabla na Eucharistiu