Úryvok je z knihy: apokalypsa-marii-valtortovej

Ježiš hovorí Márii Valtortovej

17.1.1944 (Quaderni, str. 77-78)

Dnes sa pácha veľké kacírstvo, nanajvýš bohorúhačské kacírstvo!

Syn Satana, jeden z jeho synov – ten, ktorý zbožňuje človeka a nie Boha! Tento syn Satana ohlasuje novú vieru, ktorá je tragickou, opovážlivou a pre­kliatou paródiu mojej viery.

Ohlasuje nové evanjelium, zakladá novú cirkev, stavia nový oltár, pozdvi­huje nový kríž, slávi novú obetu.

Evanjelium, cirkev, oltár, kríž a obetu člove­ka. Nie Boha!

  • Jedno je evanjelium: moje.
  • Jedna je cirkev: moja katolícka, rímska.
  • Jeden je oltár: – olejom, vodou a vínom posvätený a postavený na kostiach Božích mučeníkov a svätých.
  • Jeden je kríž: – môj – ktorý som niesol s bezhraničnou láskou až na vrchol Kalvárie. Neexistujú žiadne iné kríže. Môžu byť iné znamenia a hieroglyfy, podobné tým, čo sú vytesané na náhrobkoch Faraónov, alebo stĺpoch Aztékov, znamenia, nič viac ako znamenia človeka alebo Satana. Ale nie kríže. Ale nie symboly celej básne o láske, vykúpení, o víťazstve nad všetkými silami Zla!
  • Len jedna je obeta: tá, ktorá sa vám mystickým spôso­bom opakovane premie­ňa z chleba a vína na moje telo a moju krv. Niet žiadneho iného tela a žiadna iná krv, ktorá by mohla túto veľkú obetu nahradiť.Hranica je vám položená. Upozorňujem vás na to. A nebude zľutovania pre toho, ktorý sa opičí po Bohu a k Luciferovi sa rovná.

A vy, ó národy, musíte sa naučiť byť silnými v pravde a spravodlivosti. Všetky ľudské filozofie a ľudské učenia sú troskou znečistené. Tie terajšie sú presiaknuté jedom. S jedovatými hadmi sa nesmie hrať.

Príde moment, keď sa had preberie zo svojej strnulosti a zasadí vám smrteľnú ranu. Nenechajte sa otráviť.

Zostaňte zjednotení so mnou. Nehľadajte žiadnych iných učiteľov. Žite evan­jelium a budete šťastní. Žite zo mňa a vo mne. Nezažijete veľké telesné radosti, tie ja nedávam. Ja dávam pravé radosti, ktoré nepotešujú telo, ale ducha.

Vo vašej krvi kvasí jed Satana, ja to viem, moje úbohé deti. Ale ja som vám dal seba samého ako protijed.

Obrežte mnou vášho ducha. To je oveľa vyššia a dokonalejšia obriezka! Tá odstráni z vášho tela zárodky smrti. Vyzlečie vás z animality a odeje vás Kristom. Pochová vás ako synov vinného Adama v krste a v spovedi pred Kristom, lebo aj vy ste vinní pre dedičný hriech i z vlastnej viny; a nechá vás znovu povstať ako synov Najvyššieho.

Ježiš hovorí o zrade Cirkvi Valtortovej