Baziliánsky mních Eliáš Dohnal, ktorého rád bol v Česku rozpustený a našiel útočište na Slovensku hovorí na celoslovenskom stretnutí charizmatikov v 90-tych rokoch v Prešove o nebezpečenstve okultizmu. Po tomto jeho vystúpení bol Eliáš Dohnal vypudený aj zo Slovenska a našiel útočište na Ukraine, ale aj odtiaľ ho nakoniec pravoslávna cirkev vyhnala a stal sa ako patriarcha aj so svojimi biskupmi psancom a dnes sa musí skrývať!

Eliáš Dohnal – Nebezpečenstvo okultizmu