Dokument hovorí o zrade Ježiša Krista II. vatikánskym koncilom, keď bola zrušená večná Tridentská omša a keď sa celebrujúci kňazi obrátili chrbtom k svätostánku k ľudu.

Treba brať s rezervou výroky a kritiku o transsubstancii (…Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.)

Tento dokument je z Ameriky a aj keď kritizuje vatikánsku cirkev a obhajuje pravé biblické učenie, nie je to obhajoba jedinej a pravej Rímsko-Katolíckej Cirkvi!

Ekumenizmus – duchovný nevestínec