obrazok-garabandal

Posledné apokalyptické zjavenia sa udiali v španielskom Garabandale. Od prvého zjavenia v r. 1961 do posledného v r. 1965 bolo narátané 2300 extáznych stavov štyrom dievčatám.

Garabandal sa dial počas II. vatikánskeho koncilu až do jeho ukončenia. Tam bola zavŕšená zrada Ježiša, ktorého „zvrhli z trónu“.

Dievčatá majú oboznámiť svet o Božom varovaní, zázraku a treste. Zázrak sa má udiať na sviatok jedného mučeníka eucharistie, na veľkonočný štvrtok. Dnes je zrejmé že sa to stane 13. apríla 2017. A v tento rok bude súčasne 100. výročie zjavenia Panny Márie vo Fatime ako aj 300. výročie založenia slobodomurárstva.

Varovanie má prísť pred zázrakom a trest bude nasledovať niekedy po 13. apríli – kedy presne, nevie nikto.

Uveďme udalosti, ktoré majú prísť: Proroctvá z Garabandalu nám hovoria o štyroch veľkých nadprirodzených udalostiach, ktoré majú nastať:

  1. celosvetové varovanie, ktoré príde od Boha a zažije ho každý človek na zemi
  2. veľký zázrak, ktorý Boh urobí, aby všetci uverili v zjavenie Panny Márie
  3. trvalé znamenie, ktoré ešte nikto na tejto zemi nevidel a navždy zostane na mieste zjavenia v Garabandale
  4. prísny trest, a to trest podmienený, ktorý závisí od odpovede ľudstva na tieto proroctvá.

Mučeníkom eucharistie ktorý je spojený s predpovedaným zázrakom v Garabandale je svätý Hermenegild, španielský kráľ, ktorý prelial svoju krv za víťazstvo katolíckej viery v Španielsku a za porážku bludárskeho Arianizmu. Opovrhol ponukou svojho otca, vizigotského kráľa Leovigilda, aby sa vzdal katolíckej viery a vrátil sa k bludár­skemu arianizmu a odmietol prijať eucharistiu z rúk ariánskeho biskupa. Radšej sa vzdal svojho titulu i kráľovstva a stratil pozemskú korunu, ako korunu Ježiša Krista. A tak ho rozzúrený otec nechal 13. apríla roku 586 popraviť.

Večer 18. júna 1961 sa štyri dievčatá hrali na okraji svojej dediny. Boli to Maria Conchita Gonzalez, Maria Dolores (Mari Loli) Mazon, Jacinta Gonzalez a Maria Cruz Gonzalez. Zrazu sa ozval hlasný zvuk, podobný zahrmeniu. Dievčatá uvideli pred sebou postavu anjela. Dňa 1. júla im anjel oznámil, že o deň neskôr, 2. júla 1961, uvidia Pannu Máriu. To bol začiatok udalostí v Garabandale.

Časť posolstsva Panna Márie z Garabandalu hovorí:

…Mnohí kardináli, mnohí biskupi a mnohí kňazi sú na ceste zatratenia a berú zo sebou množstvo duší. Stále menej a menej dôležitosti sa pripisuje Eucharistii.

Garabandal a „Koniec Časov“

„Koniec Časov“ sú už dnešné dni!

3.júna 1963 sa bleskurýchlo šírila správa: zomrel pápež. Aj zvony malého kostola v San Sebastian de Garabandal ohlasovali smútok. Vtedy Conchita otvorene povedala svojej matke a zopakovala to aj ďalším osobám: „Budú už len traja pápeži.“

„Čo ťa to napadlo ?“

„Nič ma nenapadlo, Panna Mária mi to povedala.“

„Takže sa blíži koniec sveta ?“

„Panna Mária nehovorila o konci sveta, ale o konci časov.“

„A aký je v tom rozdiel ?“

„To neviem, viem len to, že povedala, že po tomto pápežovi budú ešte traja a potom nastane koniec časov.“

Conchita vyprovokovala Pannu Máriu k vysloveniu tejto informácie otázkou, ktorú jej položila. Bola inšpirovaná slovami, ktoré počula pred extázou. „Mercedes (spisovateľka prítomná v Garbandale) hovorí, že podľa Malachiášovho proroctva, týkajúceho sa pápežov, ostávajú už len dvaja.“ Panna Mária ju opravila, že budú ešte traja, nie dvaja. Potom nastane koniec časov.

Od tohto prorockého prehlásenia sa Conchita nikdy nedištancovala. Naopak, opakovala ho písomne a ústne tak často, koľko bolo treba. Naviac vždy znova a znova uisťovala, že po pontifikátoch troch pápežov nasledujúcich po Jánovi XXIII. nemá prísť koniec sveta, ale koniec časov a tiež to, že nechápe rozdiel.

Od roku 1963 sme teda z Garabandalu celkom jednoznačne upozornení na to, že podľa neúprosných hodín histórie nastávajú rozhodujúce okamihy, možno posledné. V týchto okamihoch nám však budú dané mimoriadne príležitosti k pokániu. Bude to už spomínané Varovanie, ktoré pocíti každý človek na zemi a Zázrak s trvalým znamením, ktorý sa odohrá v Garabandale.

Po Jánovi XXIII. boli títo pápeži: Pavol VI., Ján Pavol I., Ján Pavol II.

Takže pápež Benedikt XVI. a terajší František sú pápežmi obdobia, zvaného „Koniec Časov“.

Dokumentárny film o zjaveniach v Garabandale: https://youtu.be/1yt9iGp4r3Y

 

Článok o Garabandale