Predkladáme niekoľko filmov o tzv. hnutí charizmatickej obnovy. Sú to otrasné svedectvá toho, čo sa ako obnova Cirkvi začalo šíriť po II. vatikánskom koncile po celom svete. Tento koncil ovládli protestanti a luteráni a začala sa deštrukcia apoštolskej Cirkvi Ježiša Krista.

Pre všeobecnú informáciu sú tu stránky wikipédie v Slovenčine:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Charizmatick%C3%A9_hnutie

a tiež v Češtine: https://cs.wikipedia.org/wiki/Charismatick%C3%A9_hnut%C3%AD


 

https://www.youtube.com/watch?v=kRftMT4SaH4

https://www.youtube.com/watch?v=9xAt_zYQ3xo

https://www.youtube.com/watch?v=OVYuHMjxleo

Diabolské pomazanie od pôvodcu „svätého smiechu“: https://www.youtube.com/watch?v=ycta-oLCp5E

Bethel – „cirkev“ v Kalifornii: https://www.youtube.com/watch?v=DOi_xyvPwN8

Charizmatické hnutie a jeho „duch svätý“