V piatok 8. decembra 2017, v deň slávnosti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, slávil bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Kostole sv. Jána z Mathy (Najsvätejšej Trojice) v Bratislave slávnostnú svätú omšu. Spojená bola so zasvätením mesta Bratislavy Panne Márii

V homílii priblížil pravdu viery o nepoškvrnenom počatí Panny Márie a povzbudil veriacich k odovzdanosti sa do Božej lásky.

Po svätej omši predniesol pred milostivým obrazom Panny Márii modlitbu zasvätenia, ktorou zveril obyvateľov Bratislavy pod ochranu Panny Márie, informoval TK KBS Július Pomšár.

Článok z minuloročného zasvätenia aj s filmovým záznamom sme publikovali na:

http://www.karmel2017.sk/immaculata/

Bratislava bola opäť zasvätená Panne Márii – Nepoškvrnenej