Dnes je sviatok svätého Jozafata, baziliánskeho biskupa. Českí baziliáni, žijúci v exile, dnes vysvetlujú súvislosti Fafimského zjavenia Panny Márie, ako zradu Cirkvi Ježiša Krista – ako apostázu v cirkvi.

100 rokov od Fatimy – Apostáza v cirkvi